PhDr. Zdeněk Rotrekl

literární činnost

 

PhDr. Zdeněk Rotrekl se narodil roku 1920 v Brně. Po válce studoval filozofii a historii na Masarykově univerzitě. Angažoval se ve studentském kulturním a politickém dění, byl členem spisovatelských a novinářských organizací. Jeho vystoupení proti cenzorským zásahům mu roku 1948 vyneslo vyloučení ze všech funkcí i ze studií. O rok později byl odsouzen k trestu smrti, rozsudek byl později změněn na doživotí. Až po 13 letech v nejtvrdších komunistických lágrech byl roku 1962 propuštěn z důvodu vážné nemoci.

Po rehabilitaci v roce 1968 byl redaktorem časopisu, spoluzakládal sdružení bývalých politických vězňů K 231. Za normalizace pracoval v disentu. Své práce, např. knihu „Skrytá tvář české literatury nejen krásné“, vydával v zahraničí. Jeho rozsáhlé básnické, prozaické, esejistické a odborné dílo začalo znovu vycházet po roce 1989, mj. i v podobě souboru spisů. Zatím vyšly svazky poezie „Nezděné město“ a „Podezřelá krajina s anděly“ a román „Světlo přichází potmě“, který patří k čtenářsky nejvýše oceněným dílům loňského roku. Za „Nezděné město“ autor obdržel Cenu Jaroslava Seiferta.

Je nositelem Zlaté medaile Masarykovy univerzity, Ceny Jana Zahradníčka, Řádu sv. Cyrila a Metoděje, čestného občanství města Brna, Řádu TGM a dalších cen, včetně novinářských.
Udělení Ceny města Brna Zdeňku Rotreklovi je oceněním osobnosti , která svou tvorbou i příkladem svého života proslavila naše město doma i za hranicemi.