PhDr. Zdena Zábranská - literární činnost a publicistika

PhDr. Zdena Zábranská

literární činnost a publicistika

Zdena Zábranská se narodila 1. září 1940 v Uherském Hradišti, brzy se však s rodiči přestěhovala do Bzence. Na Filozofické fakultě brněnské Univerzity J. E. Purkyně (dnešní Masarykovy univerzity) vystudovala bohemistiku a francouzštinu. V roce 1983 zde získala doktorský titul. V letech 1963–1966 vyučovala Zábranská na gymnáziu ve Slavkově u Brna. Od roku 1966 se věnovala redaktorské práci v brněnském nakladatelství Blok, kde se zasloužila zejména o edice Oldřicha Mikuláška, Jana Skácela a Bohuslava Reynka. V nakladatelství působila až do svého odchodu do důchodu v roce 1997. Jako básnířka debutovala Zábranská sbírkou Ani popel, později přibylo ještě dalších pět sbírek. Poslední, vydaná v roce 2010, nese název Nesnadnost.  Své básně a překlady z francouzské poezie publikovala i v řadě periodik. Přispěla také do samizdatových sborníků vydávaných v 70. letech Ludvíkem Kunderou. Od založení uměleckého Sdružení Q v roce 1969 je jeho aktivní členkou. Zdena Zábranská patří k významným autorům současné české poezie a její tvorba bohatě reflektovaná teoretiky, kritiky a historiky literatury potvrzuje image Brna jako uznávaného kulturního centra.