PhDr.  Vlasta Svobodová , CSc., M.A. - žurnalistika a publicistika

PhDr. Vlasta Svobodová, CSc., M.A.

žurnalistika a publicistika

Vlasta Svobodová se narodila 31. ledna 1930. Je absolventkou Masarykovy univerzity, kromě toho vystudovala také Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze. Jejím hlavním studijním a vědeckým oborem je etnologie, o níž napsala například publikaci O smyslu etnologie. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na oblast lidové výroby a výtvarného umění včetně architektury ve městě Brně a dalších moravských regionech. Výsledky své badatelské práce uložila do desítek vědeckých i populárněvědeckých studií i samostatných publikací. Je také autorkou řady filmů, které se zabývají mimo jiné osobnostmi Brna a jeho kulturním bohatstvím. Vedle vědecké a umělecké práce se rovněž věnovala pedagogické činnosti na Masarykově univerzitě, Janáčkově akademii múzických umění či Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě. Je prezidentkou PressCentra Brno, střediska, které sdružuje profesionální pracovníky sdělovacích prostředků, podnikatele, kulturní pracovníky a další zájemce. V roce 1989 jí byla Akademií věd ČR udělena Cena za popularizaci vědy. Několik cen získala také za svoji dokumentární filmovou tvorbu. Do dnešních dnů je velmi aktivní v novinářské i kulturní oblasti, přičemž výsledkem její činnosti je také propagace města Brna. Za její přínos české žurnalistice i dalším oborům jí právem patří Cena města Brna v oblasti žurnalistika a publicistika.