PhDr.  Viktor Kudělka - literární činnost

PhDr. Viktor Kudělka

literární činnost

Literární vědec, překladatel, teatrolog a divadelní kritik Viktor Kudělka se narodil 25. února 1929 ve Frýdlantu nad Ostravicí. V Brně vystudoval český a ruský jazyk na filozofické fakultě a později zde učil jihoslovanské jazyky. Od 90. let působil jako odborný poradce a dramaturg Městského divadla Brno a pro brněnské studio České televize zpracoval řadu relací o českých hercích a spisovatelích. Od konce 80. let až do roku 2001 také připravil více než 250 rozhlasových pořadů Písničky pro filmové a divadelní pamětníky. Široké spektrum jeho aktivit souvisejících s kulturou jihomoravské metropole dokládá i spolupráce na rozsáhlé encyklopedii Postavy brněnského jeviště, která zahrnuje umělce od roku 1884 do roku 1994. Viktor Kudělka proslul rovněž jako činorodý publicista a napsal řadu programů k premiérám Městského divadla Brno. Jeho rozsáhlé znalosti a dlouholeté zkušenosti se světem divadla spojené s láskou k divadlu a literatuře mu dovolují s neuvěřitelnými podrobnostmi popsat film, knihu, inscenaci či herecký výkon a přesně charakterizovat dobový kontext vzniku díla. Ocenění mu náleží za přínos brněnské kultuře, především s přihlédnutím k širokému záběru jeho literárněvědné tvorby.