PhDr.  Thomas Donaldson Sparling, B.A. - mezinárodní spolupráce města Brna

PhDr. Thomas Donaldson Sparling, B.A.

mezinárodní spolupráce města Brna

Thomas Donaldson Sparling se narodil 14. srpna 1943 v Ottawě. Studoval na univerzitách v Torontu a v Oxfordu. Do České republiky přišel v roce 1969 jako učitel angličtiny na státní jazykovou školu. V roce 1977 se stal pedagogem katedry anglistiky a amerikanistiky na Masarykově univerzitě, kde v roce 1983 získal titul doktora filozofie. Po listopadové revoluci se stal vedoucím katedry a zasloužil se o zvýšení mezinárodní reputace pracoviště. Několik let byl vedoucím studentského divadelního souboru The Gypsywood Players, který v Brně každoročně uváděl jedno představení v angličtině, což byl vzhledem k době velmi odvážný počin, který dával studentům možnost seberealizace, jazykového a osobnostního růstu. V rozvíjení brněnské divadelní scény pokračuje dodnes – v roce 2017 byl jedním ze spoluzakladatelů brněnského anglického divadelního souboru BEST, který má za sebou již dvě úspěšné sezony. V roce 2000 založil Centrum zahraničních studií MU, které vedl do roku 2009 jako ředitel. Od roku 2010 je ve vedení Brno Expat Centre, jež poskytuje asistenci zahraničním odborníkům, kteří přišli do Brna za prací. V současnosti Don Sparling zodpovídá jako garant za hodnotu „Mezinárodní město“ ve strategii města Brno 2050 a jako odborný poradce se účastní souvisejících jednání v rámci MMB. Jeho činnost je neodmyslitelnou součástí mezinárodní spolupráce a aktivit realizovaných v Brně.