PhDr. Theodora Straková, CSc. - společenské vědy

PhDr. Theodora Straková, CSc.

společenské vědy

Hudební historička a muzeoložka Theodora Straková se narodila roku 1915 ve Vídni, svůj život však úzce spojila s Brnem. Po studiích na Masarykově univerzitě nastoupila do hudebního oddělení Moravského zemského muzea, které se později její zásluhou přemístilo do budovy bývalé Janáčkovy varhanické školy. Dílo Leoše Janáčka bylo vždy v popředí badatelského zájmu Theodory Strakové, výrazně se zasloužila o jeho propagaci ve světě. Další její profesní láskou pak byla stará hudba chrámová i světská. V roce 1948 spoluorganizovala výstavu o Janáčkovi, v roce 1958 autorsky iniciovala první mezinárodní konferenci o životě a díle Leoše Janáčka.V nedávné době připravila souborné kritické vydání Janáčkova literárního díla. Po celý život se také podílela na vydávání hudebních děl a přípravě hudebních expozic. Její zásluhou vzniklo na počátku 60. let Malé divadlo hudby, které po tři desetiletí významně obohacovalo hudební dění města Brna.