PhDr. Olga Jeřábková - žurnalistika a publicistika

PhDr. Olga Jeřábková

žurnalistika a publicistika

Rozhlasová redaktorka Olga Jeřábková se narodila 4. srpna 1951 v Brně v rodině univerzitního profesora české literatury Dušana Jeřábka a redaktorky Československého rozhlasu Zdenky Jeřábkové. Vystudovala psychologii a divadelní vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 1985 působí v literárně-dramatické redakci Českého rozhlasu Brno. V komentářích, reportážích a rozhovorech po celých 25 let reflektuje a propaguje aktuální kulturní život Brna i jeho historické kořeny. V současné době připravuje rozhlasový pořad Toulky Moravou, v němž představuje zajímavé lokality tohoto regionu, a je spoluautorkou pořadu Sedmé nástupiště. Pro stanici Český rozhlas 3 – Vltava zpracovala mnoho brněnských dílů do programového cyklu Osudy, v nichž zaznamenala paměti a názory Antonína Přidala, Milana Uhdeho, Bořivoje Srby, Mileny Flodrové a dalších významných osobností. Kromě práce pro rozhlas připravila k vydání dvě knižní publikace. Činnost Olgy Jeřábkové vychází ze znalosti a vědomí kontinuity kulturního vývoje a vyznačuje se připraveností a kultivovaností. Bez jejího přispění by bylo povědomí české veřejnosti o kulturním významu Brna výrazně nižší.