PhDr.  Kateřina  Smutná - výchova a vzdělávání

PhDr. Kateřina Smutná

výchova a vzdělávání

Kateřina Smutná se narodila 14. září 1947 v Brně. V roce 1970 absolvovala na Filozofické fakultě brněnské univerzity obor archivnictví, kterému se poté profesně věnovala. V roce 1974 nastoupila do Státního oblastního archivu v Brně, dnes Moravského zemského archivu. S touto institucí pak spojila celý svůj profesní život. Pracovala zde jako instruktorka pro podnikové archivy, od roku 1991 vykonávala funkci vedoucí oddělení a zástupkyně ředitele. Od roku 2000 je ředitelkou Moravského zemského archivu. Ve své odborné činnosti se zabývá především metodikou archivnictví, publikuje v oblasti hospodářských a regionálních dějin. Výchově mladé generace archivářů se věnuje na Masarykově univerzitě v Brně, na Univerzitě v Hradci Králové a na Střední škole informačních a knihovnických služeb v Brně. Po převzetí funkce ředitelky Moravského zemského archivu v roce 2000 si stanovila jako svůj hlavní úkol prosazení vybudování účelové novostavby pro archiv, což se také během následujících let podařilo. PhDr. Kateřina Smutná patří k nejvýraznějším osobnostem současného českého a moravského archivnictví a má zásadní podíl na vysoké úrovni Moravského zemského archivu jakožto moderní vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce.