PhDr. Karel Rechlík - užité umění

PhDr. Karel Rechlík

užité umění

PhDr. Karel Rechlík se narodil 1950 v Brně, kde také absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 1976 se věnuje samostatné výtvarné a teoretické činnosti. V letech 1993-98 byl ředitelem Diecézního muzea v Brně a od roku 1990 členem Biskupského poradního sboru pro umění v Brně a členem řady domácích a zahraničních odborných organizací se zaměřením na křesťanské umění. K velmi významné oblasti jeho tvůrčí činnosti patří řada výtvarných realizací v architektuře, zejména skleněných vitráží a dalších liturgických objektů, které zdobí řadu budov veřejných a sakrálních. Zde je třeba uvést baziliku Nanebevzetí Panny Marie v Brně, kostel sv. Jakuba v Brně, opatství Staré Brno, kostel v Trenčíně či smuteční obřadní síň Brno-Židenice. Další uměleckou výzvou je vitráž pro budovu radnice v Brně-Tuřanech a vitráž pro brněnské letiště.
PhDr. Karel Rechlík má za sebou řadu samostatných a skupinových výstav v České republice i v zahraničí.

Pozoruhodná je i jeho teoretická a publikační činnost, např. autorská spoluúčast na vynikající a u nás ojedinělé publikaci „Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice“.