Jiří Hlušička

PhDr. Jiří Hlušička

  • společenské vědy

Jiří Hlušička v roce 1947 byl přijat na brněnskou Vyšší školu uměleckého průmyslu zvanou šuřka na obor grafika a od té doby svůj život spojil s Brnem natrvalo. V 50. letech vystudoval ještě dějiny umění a estetiku na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity. Počátkem roku 1959 se stal přednostou obrazárny Moravského muzea a jeho zásluhou byla v roce 1961 ustavena Moravská galerie v Brně, která spojovala dokumentaci a prezentaci jak volného, tak i užitého umění. V jejím čele Jiří Hlušička stál od založení do odchodu do důchodu v roce 1989, tedy téměř 30 let. Spolu s Janem Rajlichem proslavil Brno díky Bienále užité grafiky jako město designu. 13 těchto výstavních akcí organizoval jako generální komisař a podařilo se mu proplout úskalími normalizace a předat bienále nastupující generaci. Pod jeho vedením se v Moravské galerii rozvíjela jak sbírkotvorná a výstavní, tak i publikační činnost a instituce začala organizovat rozmanité kulturní pořady. Jiří Hlušička rovněž připravil a vydal velké množství publikací týkajících se výtvarných umělců a prezentoval knižně i vlastní fotografickou tvorbu. Zásadním způsobem přispěl k rozvoji kultury a vědy v Brně a i díky němu se metropole jižní Moravy vepsala trvale na mapu kulturních akcí mezinárodního významu.