PhDr. Jaroslav  Dostalík - hudba

PhDr. Jaroslav Dostalík

hudba

Jaroslav Dostalík se narodil roku 1928 v Olomouci, po studiích na brněnské pedagogické fakultě však spojil svůj další život s Brnem. Roku 1956 založil v Domě pionýrů a mládeže dětský sbor Mladost. Postupně se Mladost zařadila mezi československou špičku a získala ocenění na mezinárodních festivalech. Na sklonku 60. let dokončil Jaroslav Dostalík studium JAMU v oboru řízení sboru, krátce nato mu však bylo znemožněno se sborem Mladost pracovat. Při škole umění Jaroslava Kvapila proto založil Dětské sborové studio, avšak i tam mu byla činnost záhy zakázána. Teprve po pádu totality mohl Dětské sborové studio obnovit; pod novým názvem Primavera získal poté tento sbor řadu mezinárodních cen a vystoupil na koncertech v Berlíně, Římě či Vatikánu. Jaroslav Dostalík se uplatnil i jako skladatel, upravovatel hudby, autor učebnice vícehlasého zpěvu a pedagog. Celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost věnoval zejména brněnským dětem. Unie českých pěveckých sborů ho v roce 2004 vyznamenala Cenou Bedřicha Smetany.