PhDr. Jana Vránová - výtvarné umění a design

PhDr. Jana Vránová

výtvarné umění

Jana Vránová se narodila 6. dubna 1948 v Brně. Absolvovala brněnskou „ŠUŘku“, na Filozofické fakultě pak obor dějiny umění. Svůj profesní osud pak trvale spojila s Brnem
a jeho Domem umění – po 18 let byla kurátorkou výstav v Kabinetu fotografie Jaromíra Funkeho, dlouhý čas se podílela na realizaci výstavního programu Galerie Jaroslava Krále. Mezi její rozsáhlé výstavní projekty, věnované současnému českému výtvarnému umění, patří Tvrdošíjní, Brněnská malba, konfrontace brněnských tvůrčích skupin 60. let Mezi námi skupinami, ale i kurátorská příprava výstav k 90. a 100. výročí založení Domu umění v letech 2000 a 2010. Jana Vránová připravila také řadu autorských výstav – Aloise Mikulky, Dagmar Hochové, Maria Kotrby, Viléma Reichmanna, Roberta Hliněnského a mnoha dalších. Je autorkou téměř stovky odborných textů k výstavám uspořádaným v Domě umění města Brna i v jiných výstavních institucích. Ocenění a poděkování jí náleží za celoživotní práci ve prospěch umělců a uměnímilovné veřejnosti.