PhDr. Bronislava Gabrielová - žurnalistika

PhDr. Bronislava Gabrielová

žurnalistika

Na brněnské filozofické fakultě absolvovala dr. Gabrielová obor dějiny umění a estetika. V letech 1969 až 2000 pracovala v Moravské galerii v Brně. V období normalizace nemohla veřejně působit. Orientovala se na dokumentaci současného, hlavně moravského umění. Pro galerii vybudovala rozsáhlý archiv, o řadě umělců publikovala pod pseudonymem nebo šifrou vlastní články. V době uvolňování vytvořila edici Výtvarní umělci dneška, zaměřenou na brněnské výtvarníky. Po listopadu 1989 tato edice vyvrcholila reprezentativními monografiemi sochařky Sylvy Lacinové a malíře Miroslava Štolfy. V roce 1990 byla jmenována odbornou redaktorkou Bulletinu Moravské galerie. Z původní ročenky vytvořila za podpory redakční rady uměleckohistorickou publikaci, jejíž význam daleko přesahuje hranice regionu. Její publicistická tvorba se objevuje v denním tisku. Nadto je společně s doktorem Bohumilem Marčákem spoluautorkou významných knižních publikací „Kapitoly z dějin brněnských časopisů“ a „Přesahy výtvarného Brna“.

Cena města Brna je zároveň oceněním celoživotní uměleckokritické práce doktorky Gabrielové v Moravské galerii – druhé nejvýznamnější galerijní instituci v České republice.