PhDr. Alena Gálová, in memoriam - výtvarné umění

PhDr. Alena Gálová, in memoriam

výtvarné umění

Galeristka Alena Gálová se narodila roku 1956 v Korytné a se životem se nešťastně rozloučila roku 1993 v Itálii. Po studiích na Masarykově univerzitě se zapojila do brněnské výtvarné scény a významně ji obohatila. Alena Gálová vytvořila dlouhodobou koncepci Galerie mladých a po celý život ji realizovala. Galerie mladých pod jejím vedením nikdy nesklouzla do provincionalismu ani do normalizačních klišé. Podařilo se jí za cenu řady osobních rizik otevřít galerii výtvarným umělcům, kteří jsou dnes výraznými osobnostmi výtvarné kultury. Alena Gálová dokázala galerii přenést i do nové doby po roce 1990 a současně dosáhla toho, že dosavadní prostory na Staré radnici byly rozšířeny o Galerii u Dobrého pastýře. Udělení Ceny města Brna této osobnosti je oceněním nejen její mimořádné činnosti, ale také vyznamenáním celé jedné generace, která se v poslední čtvrtině minulého století snažila neztratit svou tvář.