Petr Fiala - hudba

Petr Fiala

hudba

Skladatel, dirigent a sbormistr Petr Fiala se narodil 25. března 1943 v Pelhřimově a v roce 2013 oslavil významné životní jubileum – 70 let. Patří k nejvýraznějším osobnostem a reprezentantům soudobé české hudební scény. Je zakladatelem, uměleckým šéfem a sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno – tělesa, které od svého založení v roce 1990 patří k předním světovým smíšeným sborům. Svědčí o tom celá řada cen přicházejících zejména ze zahraniční, a to jak za koncertní vystoupení, tak i za nahrávky. Za všechny jmenujme například nejprestižnější evropskou hudební cenu v oblasti klasické hudby – Echo Klassik 2007, kterou těleso získalo v kategorii nejlepší vokální soubor i nejlepší nahrávka. Rovněž seznam kvalitních orchestrů a osobností, s nimiž v posledním desetiletí Český filharmonický sbor Brno spolupracoval, je pozoruhodný a obsahuje dokonce i nejužší světovou špičku včetně Berlínské, Londýnské nebo Vídeňské filharmonie. Svými aktivitami se Petr Fiala významně zasloužil o šíření dobrého jména města Brna a českého umění ve světě.