Pavel Haas

hudební skladatel (in memoriam)

Pavel Haas se narodil v roce 1899 v Brně. Od dětství se věnoval hře na klavír a záhy začal i s komponováním. Studoval hudební školu Besedy brněnské, roku 1919 přestoupil na nově otevřenou hudební konzervatoř, v jejímž čele stál Leoš Janáček.

Po absolutoriu psal scénickou hudbu pro divadelní hry a od roku 1932 rovněž hudbu k filmům. Vztahem k divadlu a filmu měl blízko ke svému bratrovi, o dva roky mladšímu herci Hugovi Haasovi, který byl čestným občanstvím města Brna vyznamenán před rokem.

V roce 1937 dokončil Pavel Haas operu "Šarlatán", za niž obdržel cenu Smetanovy nadace. Po 15. březnu 1939 se marně snažil o opuštění okupované republiky. Ani v tomto období však nepřestal komponovat. 2. prosince 1941 byl Pavel Haas zatčen gestapem a odvlečen do Terezína. Z jeho terezínské tvorby se zachoval jen zlomek děl. V roce 1944 byl skladatel transportován do Osvětimi, kde byl v říjnu popraven.

Dílo hudebního skladatele Pavla Haase představuje významné kulturní dědictví pro další generace. Jeho umělecký význam doceňuje až současná doba.