Pavel Blatný

hudba

Pavel Blatný se narodil v Brně, kde vystudoval konzervatoř a poté obor hudební věda na Masarykově univerzitě. Další poznatky získával při studiu v Německu a ve Spojených státech amerických. Od roku 1963 pracoval v brněnském studiu České televize, nejdříve jako dramaturg, později řídil hudební redakci. Na Janáčkově akademii múzických umění začal vyučovat na konci 70. let.

Tvorba hudebního skladatele Pavla Blatného zahrnuje přes pět stovek děl nejrůznějších žánrů. Nejprve psal skladby orchestrální a komorní, od šedesátých let se snažil o spojení principů jazzové a vážné hudby - např. ve skladbě Koncert pro jazzorchestr z roku 1964, nebo ve skladbě Pour Ellis, pro trubku a jazzový orchestr (1966). Těmito a dalšími úspěšnými kompozicemi se Pavel Blatný zařadil mezi světoznámé představitele tzv. třetího proudu. V osmdesátých letech upoutal pozornost kantátami na texty Karla Jaromíra Erbena - Vrba, Štědrý den, Polednice, Vodník. V devadesátých letech se zajímá o syntézu rocku a nové hudby - z tohoto tvůrčího období jmenujme skladbu Play jazz, play rock, play new music z roku 1997.

Kromě orchestrálních a vokálně symfonických skladeb tvoří Pavel Blatný scénickou hudbu pro divadlo, film, televizi a rozhlas. Svá díla často sám provádí jako interpret - dirigent nebo klavírista. Jeho symfonické skladby v posledních letech zazněly na festivalech v Atlantě (1992), Tokiu a v New Yorku (1993).

Pavel Blatný byl za svoji tvorbu mnohokrát oceněn - získal 1. cenu na mezinárodních soutěžích při jazzových festivalech v Praze v letech 1966 a 1967, v roce 1984 obdržel cenu Leoše Janáčka, v roce 1989 v Neapoli cenu za životní dílo a čestné uznání Amerického biografického institutu za přínos v oblasti třetího proudu v roce 1996.

Činnost Pavla Blatného představuje pro město Brno skutečnou hodnotovou konstantu.

Udělení Ceny města Brna panu Pavlu Blatnému je oceněním jeho díla, které se zařadilo do zlatého fondu brněnských kulturních cenností.