Parkovací oprávnění pro rezidenty

Parkovací oprávnění pro rezidenty

Popis

Pro parkování silničním motorovým vozidlem v systému rezidentního parkování v oblasti placeného stání (dále „OPS“) je potřeba si vyřídit dlouhodobé parkovací oprávnění. Bez tohoto oprávnění je nutné parkování hradit pomocí parkovacího automatu, virtuálního parkovacího automatu, aplikace ParkSimply nebo pomocí SMS. Bez uhrazení poplatku není možné v OPS parkovat.

Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenty může podat fyzická osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti nebo osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti. V případě cizinců ze zemí EU osoba s přechodným nebo dlouhodobým pobytem, v případě cizinců ze zemí mimo EU osoba s povoleným trvalým nebo dlouhodobým pobytem s vízy k pobytu nad 90 dní nebo s přiznaným azylem.


Co je nutné doložit

  • Vyplněný formulář žádosti o zřízení osobních stránek uživatele.
  • Prokázání trvalého pobytu (u cizinců přechodného pobytu), případně vlastnictví nemovitosti.
  • Prokázání právního vztahu k vozidlu.
  • Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění.

V případě zastupování je nutné doložit plnou moc pro pověřenou osobu.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Parkovací oprávnění pro rezidenty vydává Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy, Zvonařka 5.

Parkovací oprávnění lze vyřídit podáním žádosti o zřízení osobní stránky uživatele:

  • elektronicky: parkovanivbrne@brno.cz
  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • prostřednictvím městského účtu Brno iD
  • osobně na kontaktním pracovišti Zvonařka 5 v úředních hodinách:

           pondělí  8.00–12.00 a 13.00–17.00

           středa    8.00–12.00 a 13.00–17.00

 Objednat se na kontaktní pracoviště lze též elektronicky.


Poplatky

Poplatky jsou stanoveny ve výši 200 Kč/rok za první vozidlo, 8 000 Kč/rok za druhé vozidlo a 12 000 Kč/rok za třetí a každé další vozidlo.


Sankce

Porušení povinnosti stanovené příslušnou dopravní značkou je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.


Legislativa

§ 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Často kladené dotazy

Časté dotazy jsou uvedeny na webu Parkování v Brně