Parkovací oprávnění pro abonenty

Popis

Pro parkování silničním motorovým vozidlem v systému rezidentního parkování v oblasti placeného stání (dále „OPS“) je potřeba si vyřídit oprávnění. Bez tohoto oprávnění je nutné parkování hradit pomocí parkovacího automatu, virtuálního parkovacího automatu, aplikace ParkSimply nebo pomocí SMS. Bez uhrazení poplatku není možné v OPS parkovat.

Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro abonenty může podat:

 • podnikající fyzická nebo právnická osoba se sídlem ve vymezené oblasti,
 • podnikající fyzická nebo právnická osoba s provozovnou ve vymezené oblasti,
 • podnikající fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.

 


Co je nutné doložit

 • Vyplněný formulář žádosti o zřízení osobních stránek uživatele pro firmy a podnikatele.
 • Prokázání existence sídla nebo provozovny v OPS (výpis z obchodního rejstříku).
 • Prokázání právního vztahu k vozidlu (např. technický průkaz vozidla, potvrzení od leasingové společnosti).
 • Uhrazení poplatku za parkovací oprávnění.
 • V případě zastupování je nutné doložit plnou moc pro pověřenou osobu.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Parkovací oprávnění pro abonenty vydává Oddělení parkovacích a vjezdových oprávnění, Odbor dopravy, Zvonařka 5.

Parkovací oprávnění lze vyřídit podáním žádosti o zřízení osobní stránky uživatele pro firmy a podnikatele:

 • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • elektronicky: parkovanivbrne@brno.cz
 • osobně na kontaktním pracovišti Zvonařka 5 v úředních hodinách:

           pondělí  8.00–12.00 a 13.00–17.00

           středa    8.00–12.00 a 13.00–17.00

Objednat se na kontaktní pracoviště lze též elektronicky.


Poplatky

Poplatky jsou stanoveny ve výši 4 000 Kč/rok za první vozidlo a 18 000 Kč/rok za druhé a každé další vozidlo.


Sankce

Porušení povinnosti stanovené příslušnou dopravní značkou je přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za jehož spáchání se ukládají správní tresty podle tohoto zákona.


Legislativa

§ 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Často kladené dotazy

Časté dotazy jsou uvedeny na webu Parkování v Brně

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Zvonařka 5, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
není úřední den
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání