Oldřich Mikulášek

Oldřich Mikulášek

  • in memoriam

ZMB udělilo čestné občanství města Brna básníku Oldřichu Mikuláškovi, in memoriam.

O. Mikulášek se narodil roku 1910 v Přerově a zemřel roku 1985 v Brně. Po absolvování obchodní akademie pracoval jako dělník a úředník. Po příchodu do Brna byl redaktorem Lidových novin, Rovnosti, Literárních novin a Hosta do domu.

Jeho tvarově rozmanitá poezie sahá od lyrických poloh k epické drobnokresbě a vyznačuje se bohatým rejstříkem výrazových prostředků. Ve svých básních O. Mikulášek s dramatickým napětím ztvárnil dialektiku lásky a závratnosti života a smrti. Zabýval se lidskou lhostejností a netečností, vedoucí často až k válečným katastrofám, ale v řadě sbírek se objevuje i motiv hledání pozitivních životních hodnot. Tuto polaritu příznačně ztělesňuje název sbírky „Ortely a milosti“ z roku 1958. Zralou tvorbu představuje milostná i společenská lyrika značné filozofické hloubky, řadící básníka do halasovsko-holanovské linie české poezie. Sbírky „Svlékání hadů“, „Šokovaná růže“ a zejména „Agogh“ jsou plné temného smutku a děsu z deformovaného světa. Mikuláškova nevůle participovat na kulturní tzv. normalizaci měla v 70. letech za následek desetiletou odmlku ve vydávání.

Osobitě útočná a zároveň i očistná působivost poezie Oldřicha Mikuláška se znakem stálé modernosti je dokladem velkého umění básníka, který patří k největším osobnostem brněnské, moravské i celé české poezie 20. století.