Ohlášení výkopových prací do koordinačního harmonogramu

Popis

Budoucí stavebníci, kteří plánují v daném roce zahájit stavby, v jejichž důsledku dojde k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce přesahující délku 30 podélných metrů nebo plochu 40 m2, ohlásí svůj záměr Odboru investičnímu Magistrátu města Brna nejpozději do 30. 11. roku předcházejícího stavbě. Budoucí stavebníci, kteří jsou vlastníky a správci technické a dopravní infrastruktury, veřejné zeleně nebo podzemních prostor pod veřejným prostranstvím, předloží Odboru investičnímu Magistrátu města Brna v témže termínu výhled plánovaných staveb ještě na následující 4 roky. Případné změny a doplnění ohlašují budoucí stavebníci také ke dni 31. 1. a 31. 5. příslušného kalendářního roku.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím podatelny

úřední hodiny:

pondělí      8.00–17.00

středa       8.00–17.00

pátek        8.00–12.00

poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno


Legislativa

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Osobní kontakt je možný po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.
Adresa
Kounicova 966/67a, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno