Oddělení správních řízení IV

Agenda

V přenesené působnosti

Po oznámení přestupku Policií České republiky či Městskou policií Brno

a)  vyzývá provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky dle zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb.),
b)  zahajuje správní řízení s provozovatelem vozidla v rámci objektivní odpovědnosti za přestupek dle zákona o silničním provozu.

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru