Oddělení správních řízení III

Agenda

V přenesené působnosti

Vede správní řízení o přestupcích provozovatele vozidla

a)      podle zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb.),
b)      zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (z. č. 56/2001 Sb.),
c)      zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (z. č. 168/1999 Sb.).

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru