Oddělení právně ekonomické

Agenda

V přenesené působnosti

Vede správní řízení

a)  o zadržení řidičského průkazu dle zákona o silničním provozu (z. č. 361/2000 Sb.),
b)  ve věci přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění dle zákona o silničním provozu.

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru