Oddělení městské energetiky (OME)

Oddělení městské energetiky (OME)

Agenda

  • Zajišťuje energetický management města Brna.
  • Prosazuje jednotnou palivo-energetickou politiku v zásobování organizací a obyvatel města palivy a energiemi.
  • Zpracovává Územní energetickou koncepci města a zajišťuje její naplňování.