Oddělení majetkové a právní

Oddělení majetkové a právní

Agenda

  • Zajišťuje majetkoprávní agendu, související se správou, údržbou, opravami a modernizací sítě pozemních komunikací na území města.
  • Zajišťuje uzavírání smluvních vztahů, přípravu podkladů spojenou s touto činností a jejich projednávání v orgánech města.
  • Zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně – orgány městských částí na úseku zákona o pozemních komunikacích.
  • Projednává přestupky na úseku dopravy, silničního hospodářství a silniční dopravy.

Seznam podřízených útvarů