Nebytový prostor Vondrákova 9

Nebytový prostor Vondrákova 9

  • Brno-Bystrc
Druh:
Pronájem majetku
Typ:
Nabídka majetku
Celková plocha:
13,40 m2
Adresa:
Vondrákova 9
Katastrální území:
Bystrc

Statutární město Brno nabízí k pronájmu volné nebytové prostory o výměře 13,40 m, které se nachází v 2. NP v budově č. p. 760, Vondrákova 9.
Budovu užívá Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, pro poskytování pečovatelské služby, odlehčovací služby a dalších činností s těmito službami souvisejícími.

Prostory jsou vhodné například pro provozování kadeřnictví nebo podobných služeb, jak pro externí zákazníky, tak pro klienty Centra sociálních služeb.
Prostory je nutné upravit. Předpokládá se, že část nákladů uhradí SMB a část budoucí nájemce.

Minimální požadovaná výše nájemného činí 3.900 Kč/m2/rok, t.j. 52 260 Kč/rok, 4355 Kč/měsíčně.
Kromě nájemného se platí záloha na energie a služby, jejichž výše bude určena podle účelu pronájmu. Nájemné a záloha na služby se platí čtvrtletně.

Prohlídka prostor je možná po domluvě na tel. č. 732 225 222 nebo e-mailem info@drazby-brno.cz.

Nabídky na pronájem s uvedením žadatele o pronájem (jméno/název, IČO, kontakty),  předpokládaného účelu využití, délky pronájmu a návrhem nájemného v Kč/m2/rok zasílejte nejpozději do 31.5.2024 do 15:00 hod. na adresu CD CENTRUM COMS, a.s., Panská 13, 602 00 Brno nebo do datové schránky 9daich5.

Nabídky budou projednány příslušnými volenými orgány města a následně budou zájemci vyrozuměni o výsledku. 

Veškeré další podrobnosti k nabídce pronájmu Nebytový prostor Vondrákova 9 (drazby-brno.cz)