Muzeum města Brna

Muzeum města Brna - společenské vědy

Muzeum města Brna

  • společenské vědy

Muzeum města Brna oslavilo v roce 2004 sto let od svého otevření. Hned při svém vzniku získalo do svého fondu odkaz brněnského patriota Heinricha Gomperze - rozsáhlou uměleckou sbírku obrazů. Sbírky městského muzea se postupně rozrůstaly za přispění mnoha dalších Brňanů.

Prvním sídlem muzea byla dnešní Nová radnice, odtud se ve 30. letech přesunulo do Městského dvora na Šilingrově náměstí a teprve v roce 1960 se přestěhovalo do nového působiště na hrad Špilberk. Už během 50. let vzrůstal objem muzejní práce i její ohlas u veřejnosti. Postupný nárůst počtu odborných i technických pracovníků se projevil v rozsahu a kvalitě muzejní činnosti, v růstu sbírek a nových expozicích. Odborný zájem Muzea města Brna je soustředěn na dvě oblasti: na vlastní historii města od jeho počátků až do současnosti a na vývoj brněnské kultury, přesněji výtvarného umění včetně architektury.

Muzeum se dlouhodobě podílí na stavěbněhistorickém průzkumu Špilberku v rámci jeho stále neukončené rekonstrukce, provádělo také několik záchranných archeologických výzkumů - např. na Staré radnici, ve starobrněnském klášteře či v Komárově. Tato bádání přinesla množství nových překvapivých poznatků o nejstarší historii Brna. Muzeum města Brna se rozsahem i hodnotou svých sbírek a také svou vědeckou i vzdělávací činností řadí k předním muzejním institucím u nás.