MUDr. Alena Štětková, CSc.

hospodářský rozvoj

Dr. Alena Štětková se narodila v Brně. Zde také vystudovala lékařskou fakultu. V letech 1991-1992 působila jako náměstkyně ředitele pro lékařskou a preventivní péči ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. Od roku 1992 stojí v čele této nemocnice. V letech, kdy velmi obtížně a bolestivě probíhala transformace zdravotnictví, se nemocnice pod jejím vedením vypracovala ve špičkové zařízení poskytující vysoce specializovanou péči občanům města Brna i celého regionu. Podařilo se vytvořit odborné programy, které si získaly uznání v odborných kruzích nejen v rámci republiky. Jsou stabilizovány týmy odborných pracovníků, díky čemuž je možno tyto specializované programy prohlubovat. Pracoviště byla vybavena špičkovou zdravotnickou technikou, která realizaci náročných léčebných procesů umožňuje. Pod vedením dr. Aleny Štětkové se uskutečňuje dlouhodobá postupná rekonstrukce jednotlivých částí nemocnice tak, aby ústav s více než dvousetletou tradicí odpovídal současným i výhledovým požadavkům na přístrojovou úroveň lékařských pracovišť, technické zázemí ústavu i na pohodlí pacientů. Manažerské schopnosti dr. Štětkové společně s její odbornou erudicí a koncepčním myšlením přispěly k všestrannému rozvoji nemocnice a zabezpečily vyrovnané hospodaření této instituce i při rozvoji finančně náročných programů. Dr. Alena Štětková absolvovala několik studijních pobytů v zahraničí, zahraniční stáž ve Velké Británii, kurs managementu ve zdravotnictví, vyvíjela publikační činnost v oboru a uspořádala řadu přednášek pro zdravotnické pracovníky. Mezi zdravotnickou veřejností si získala dr. Štětková výraznou prestiž. Přínos dr. Štětkové k rozvoji Fakultní nemocnice u sv. Anny i tím i brněnskému zdravotnictví je mimořádný. Udělení Ceny města Brna budiž výrazem uznání a vděku za dosud odvedenou práci, ale i výzvou k práci příští.