Mojmír Bártek - hudba

Mojmír Bártek

hudba

Mojmír Bártek vyrůstal na Valašsku a jako dítě se věnoval hře na klavír a akordeon, později přešel k trombónu. V roce 1959 byl přijat na brněnskou konzervatoř a ve městě už zůstal natrvalo. Poté co v roce 1967 konzervatoř absolvoval, nastoupil do Orchestru Gustava Broma. Ještě během studií hrál postupně v kombu Luďka Švábenského a v orchestrech Jožky Karena, Erika Knirsche a Mirko Foreta. V letech 1975–1980 vystudoval kompozici na JAMU. Je autorem přibližně dvou set skladeb z oblasti jazzu a populární hudby, věnuje se však i vážné hudbě a početné jsou také jeho kompozice pro děti. Jako interpret projel téměř celý svět, mimo jiné absolvoval turné s triem Supremes, Maynardem Fergusonem nebo hrál pod taktovkou Raye Conniffa. Kromě aktivního hraní, autorské a aranžérské tvorby působí také jako pedagog a vedoucí Big bandu Konzervatoře Brno, diriguje a organizačně zabezpečuje vlastní orchestr The Young Pekáč. Rád spolupracuje s dalšími big bandy a soubory a příležitostně hraje i se současným Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma. Mojmír Bártek je jedním z představitelů zlaté éry Orchestru Gustava Broma, v němž patřil k instrumentálním, autorským, aranžérským i lidským oporám. A svým hudebním uměním dělá Brnu i naší zemi dobré jméno dodnes.