Miroslava Figarová

Miroslava Figarová - dramatické umění

Miroslava Figarová

  • dramatické umění

M. Figarová navštěvovala soukromou baletní školu Ivo Váni Psoty v Brně a poté baletní školu Jelizavety Nikolské v Praze. S baletním souborem Nikolské vystupovala v Evropě i Americe. V letech 1935-36 byla sólistkou Národního divadla v Praze. Díky nabídce Ivo Váni Psoty se vrátila do Brna, kde byla od roku 1938 primabalerinou Zemského divadla. Za války působila v olomouckém divadle. Do Brna se vrátila v roce 1945. O rok později zde založila taneční oddělení konzervatoře, kde se paralelně se svou činností uměleckou věnovala až do roku 1976 pedagogické práci. Vychovala na dvě stě absolventů.

Do roku 1961 vytvořila na brněnském jevišti na padesát vynikajících baletních kreací, většinou v Psotových choreografiích. Mimořádné fyzické dispozice, krásný jevištní zjev a přirozené nadání jí umožňovaly zvládnout nejnáročnější taneční projev. Byla oceněna titulem zasloužilé umělkyně a v roce svých osmdesátých narozenin získala cenu Thálie.

Udělení Ceny města Brna paní Miroslavě Figarové na prahu roku jejích pětaosmdesátin je také díkem této umělkyni za to, že zůstala věrná svému městu, ke kterému má silné citové pouto nejen umělecké, ale i rodinné a přátelské.