Miroslav Netík

Miroslav Netík

  • výtvarné umění

Miroslav Netík se narodil ve Vamberku.

Už od studentských let je jeho výtvarný i osobní život spojen s Brnem. Absolvoval zde Školu uměleckých řemesel, od čtyřicátých let již vystavoval na společných výstavách. Svoji první samostatnou výstavu uspořádal v Brně v roce 1950 a v následujícím půlstoletí po ní následovaly ještě dvě desítky dalších - u nás, ale také v Norimberku, Paříži, Tokiu, švýcarském St. Gallenu a jinde.

Pro své oleje a pastely se Miroslav Netík zpočátku nechal inspirovat krajinou, především v blízkém okolí, tedy Bystrcí, přehradou, břehy Svratky. Šedesátá léta byla ve znamení uvolnění formy a nastoupila figurální témata. Pro 90. léta je charakteristické suverénní zacházení s malířskými prostředky, někdy až kaligrafická povaha výtvarného projevu - to zřejmě vlivem pobytu v Japonsku.

Výtvarná díla Miroslava Netíka jsou dnes začleněna do sbírek Národní galerie v Praze, Moravské galerie a galerie Muzea města Brna. Brňany malíř naposledy potěšil výstavou v září roku 2000.

Jméno Miroslava Netíka je mezi příznivci výtvarného umění známé daleko za hranicemi naší země i kontinentu. Naše město mu nyní vyjadřuje své uznání udělením Ceny města Brna pro rok 2000.