Miroslav Kasáček - zásluhy o svobodu a demokracii

Miroslav Kasáček

zásluhy o svobodu a demokracii

Miroslav Kasáček se narodil 16. října 1937 v Litohoři u Moravských Budějovic. Je výrazně spjatý také s Brnem, kde v roce 1957 maturoval na První vyšší průmyslové škole strojní. Protože jeho manželka pochází z rodiny, která patřila mezi perzekvované v souvislosti s tragickými událostmi v Babicích na Třebíčsku, začal v 60. letech shromažďovat písemná svědectví, vzpomínky pamětníků i další informace nejen o babickém případu, ale také o protikomunistickém odboji a perzekuci odpůrců komunistického režimu. Ta po roce 1968 zasáhla i jeho samotného. Nuceně musel opustit původní zaměstnání a nastoupit jako dělník do Brněnských veletrhů a výstav. Po roce 1989 zde zastával ředitelskou funkci, poté začal samostatně podnikat a také publikovat. Společně s Luďkem Navarou vydali knihu Mlynáři od Babic, mapující babický případ, a další publikace o lidech nesmířených a bojujících s komunistickým režimem, kteří byli pronásledováni. V roce 2008 se Miroslav Kasáček stal spoluzakladatelem občanského sdružení Paměť, které připravuje a prezentuje projekty věnované osudům těchto hrdinů druhé poloviny 20. století. Sám se účastní besed ve školách a snaží se tak období komunistického režimu přiblížit zvláště mladým lidem. I jeho zásluhou tak budoucím generacím zůstane zachován celistvý a nezkreslený obraz novodobých dějin naší země.