Milena Flodrová

Milena Flodrová

  • historička

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/34. zasedání dne 7. prosince 2021 schválilo udělení čestného občanství města Brna historičce Mgr. Mileně Flodrové.

Mgr. Milena Flodrová se narodila 24. ledna 1935 v Hranicích. Po absolvování brněnské filozofické fakulty nastoupila do Muzea města Brna a od roku 1957 až do začátku 90. let pracovala v oddělení archeologie a historie. 

Brno se pro Milenu Flodrovou stalo středem odborného zájmu. Studovala jeho dějiny od středověku po současnost, zkoumala vývoj městské zástavby, památek a obohatila dosavadní poznatky o brněnských osobnostech. Právě díky ní má Brno nejlépe zmapovanou historii vývoje názvu ulic a veřejných prostranství. Tento její rejstřík se stal zároveň jedním ze základních kamenů Internetové encyklopedie dějin Brna a výsledky svých výzkumů také shrnula v řadě publikací.

Své poznatky Milena Flodrová zúročila také při přípravě výstav v Muzeu města Brna. Největší popularitu si však vysloužila svou přednáškovou činností. Od 60. let až do dneška uspořádala desítky veřejných přednášek a také rozhlasových či televizních besed věnovaných dějinám města Brna. Podobně i na stránkách novin publikovala seriály o historii jihomoravské metropole a jejích čtvrtí.

Po celý svůj život je nejen odbornicí na dějiny Brna, ale také jeho neúnavnou propagátorkou, která dokázala dávat historii do souvislosti se současností a ukazovat důsledky chyb minulosti. V současné době se zabývá sjednocením své unikátní kolekce historických pramenů, které za svůj život nashromáždila, s cílem doručit je tam, kde podle jejího mínění bude nejlépe na její práci navázáno, a to do brněnských archivů a muzeí.