Milan Kundera

spisovatel

Zastupitelstvo města Brna na svém 30. zasedání dne 8. prosince 2009 schválilo udělení čestného občanství města Brna - česko-francouzskému spisovateli, profesoru Milanu Kunderovi za celoživotní dílo.

Milan Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně. Po mladistvé podpoře politického vývoje brzy po únoru 1948 vystřízlivěl a začal se stále více veřejně i ve své tvorbě stavět kriticky ke komunistickému režimu. Jeho projev na 4. sjezdu Svazu spisovatelů v roce 1967 bývá považován za úvod k Pražskému jaru. Od rané poezie přešel k próze a po třech sešitech Směšných lásek, jejichž děj je situován i do Brna, vydal stěžejní dílo české literatury 20. století – román Žert, který přispěl k demaskování totalitních praktik 50. let. Za angažovanost v Pražském jaru mu bylo znemožněno publikovat i jakkoli veřejně působit, a proto odchází v roce 1975 do Paříže. Československý režim ho zbavil proti jeho vůli občanství, aby mu znemožnil návrat. V Paříži vyučoval na nejprestižnějších vysokých školách a získal francouzské občanství. Ve francouzských překladech vydal několik románů napsaných ještě česky – Život je jinde, Valčík na rozloučenou či Nesnesitelná lehkost bytí, které mu přinesly světovou proslulost a byly přeloženy do řady jazyků. Posledním románem napsaným česky byla Nesmrtelnost (1990). Jí přechází Milan Kundera do svého nejzralejšího tvůrčího období a zároveň do francouzštiny, která se stala jeho literárním jazykem. Následujícími tituly jako Identita, Pomalost, Ignorance, Umění románu či Opona se Kundera stává předním evropským esejistou. V těchto knihách filozoficky fabuluje a glosuje velké postavy evropské kultury – mj. také Leoše Janáčka, k němuž Kundera celý život s úctou vzhlíží a svým dílem významně přispívá ke zvyšování jeho známosti ve světě. Milan Kundera je dnes nejslavnějším a nejúspěšnějším žijícím českým spisovatelem, jedním z nejuznávanějších světových autorů.