Mgr. Zdeněk Křivka, in memoriam - zásluhy o svobodu a demokracii

Mgr. Zdeněk Křivka, in memoriam

zásluhy o svobodu a demokracii

Zdeněk Křivka se narodil 20. února 1927 ve Spišské Nové Vsi. Začátkem 2. sv. války se s rodiči přestěhoval do Brna. Na zdejší filozofické fakultě studoval germanistiku a historii. Po únorovém převratu se zapojil do odbojové skupiny svého strýce Petra Křivky, v dalším roce však následovalo prozrazení a krach skupiny. Za ilegální činnost byl Zdeněk Křivka stejně jako ostatní členové skupiny tvrdě potrestán dlouholetým uvězněním, jeho strýc Petr byl popraven. Osmnáctiletý trest si Zdeněk Křivka postupně odpykával v sedmi věznicích a lágrech, také na Jáchymovsku. Vysvobodila jej až amnestie v roce 1960. Po roce 1989 se Zdeněk Křivka angažoval v brněnské pobočce Konfederace politických vězňů a připravoval Fóra této organizace, tedy mítinky či konference, na nichž se bývalí političtí vězňové setkávali s občany i s představiteli veřejné a akademické sféry. Věnoval se překladům z němčiny, přednášel o svých životních zkušenostech na školách a svůj příběh stejně jako osudy dalších politických vězňů publikoval v knize Komunismus ve dvacátém století očima obětí. Svoji životní pouť zakončil Mgr. Zdeněk Křivka v Brně 29. března 2012.