Mgr. Zdeněk Kaloč

Mgr. Zdeněk Kaloč - dramatické umění

Mgr. Zdeněk Kaloč

  • dramatické umění

Mgr. Zdeněk Kaloč se narodil roku 1938 v Ostravě. Režii vystudoval na pražské DAMU a do Brna přišel na počátku 60. let. Byl režisérem Divadla Julia Fučíka, Divadla bratří Mrštíků a od roku 1966 Státního, nyní Národního divadla v Brně. Zde s výjimkou let 1996-2001, kdy byl kmenovým režisérem Divadla na Vinohradech, působí dodnes.

Patří k nejvýraznějším osobnostem moderní české režie jak činoherní, tak operní. Směřuje k netradičnímu výkladu dramat a k syntetickému divadelnímu výrazu, jeho osobitá poetika se vyznačuje metaforičností a smyslem pro hudebnost. Trvalou hodnotu představují Kaločovy inscenace ruské klasiky, hlavně Čechova a dramatizací Dostojevského, z české klasiky pak zejména dramat Gabriely Preissové. Vysoce ceněná je jeho inscenace Shakespearova Hamleta. V Mahenově divadle uvedl také tři své původní hry. Mimořádných kvalit dosahují Kaločovy režie Janáčkových oper Z mrtvého domu a Káťa Kabanová na scéně Janáčkova divadla.

Z. Kaloč pohostinsky režíroval i na mnoha předních domácích a zahraničních scénách. Svůj osobní a umělecký život však spojil s Brnem, zejména s Mahenovou činohrou, o jejíž umělecký vzestup se výraznou měrou zasloužil. Udělení Ceny města Brna je oceněním jeho celoživotního díla.