Mgr. Josef Pukl - hudba

Mgr. Josef Pukl

hudba

Po absolutoriu brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v oborech varhany a klavír vykročil Josef Pukl na dráhu sólového interpreta. Uspořádal nespočet recitálů, zasloužil se o řadu varhanních premiér skladeb soudobých domácích skladatelů a dlouhá léta účinkoval se Státní filharmonií Brno. Za uměleckou činnost byl mnohokrát oceněn odbornou kritikou a Českým hudebním fondem.

Přes čtyři desítky let se Josef Pukl věnoval přípravě mladých varhaníků, které vyučoval na konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění. Další jeho významnou a stálou aktivitou byl a je kontakt s chrámovými kůry, zvláště moravskými, a to i v době zákazů ze strany totalitní moci. Celé čtvrtstoletí trvala odborná spolupráce Josefa Pukla s našimi výrobci a staviteli varhan.
Od svých začátků až po vrchol zralého věku zůstává Josef Pukl věrný Brnu, jehož umělecké klima výrazným způsobem ovlivňuje a kultivuje.