Mgr. Jaromír Dufek - žurnalistika a publicistika

Mgr. Jaromír Dufek

žurnalistika a publicistika

Mgr. Jaromír Dufek se narodil roku 1934 v Brně. Po absolvování Filozofické fakulty Masarykovy univerzity začal pracovat v žurnalistice. V 60. letech se jako vedoucí redaktor kulturní rubriky deníku Rovnost zasloužil o její tehdy mimořádně vysokou úroveň. V kulturní rubrice tehdy publikovala řada významných brněnských osobností, včetně v té době oficiálně opomíjených autorů katolického zaměření. Po prověrkách v době okupace Sovětskou armádou musel své místo opustit. V 70. letech se věnoval sportovní problematice a později i kultuře v deníku Lidová demokracie. V roce 1990 přešel do Svobodného slova a stal se vedoucím brněnské redakce a zástupcem šéfredaktora v celostátním měřítku. V této funkci pracoval do roku 1996, kdy odešel do důchodu. Poté byl až do roku 2002 tiskovým referentem Moravské galerie.

Mgr. Jaromír Dufek patří k předním novinářským osobnostem spjatým s městem Brnem. Profesním kolegům i širšímu okruhu veřejnosti byly vzorem jeho mravní zásady, lidské vlastnosti a ochota předávat vlastní znalosti a zkušenosti mladším kolegům. Právě za tyto vlastnosti, stejně jako za jeho vklad do kultivace brněnského novinářského prostředí, mu byla udělena Cena města Brna.