Ivan Sedláček

Mgr. Ivan Sedláček

hudba

Ivan Sedláček se v roce 1939 s rodiči přestěhoval do Vyškova a později do Brna, kde absolvoval gymnázium a český jazyk a dějepis a později jednooborovou bohemistiku na dnešní Masarykově univerzitě. Hudbu mu tehdejší režim kvůli jeho politickému smýšlení nedovolil studovat oficiálně, soukromě se však věnoval dirigování a zpěvu. V roce 1956 založil na základní škole ve Šlapanicích pěvecký kroužek nazvaný Šlapanický dětský sbor. Z něho postupně vybudoval špičkový sbor dětí a mládeže, který spolupracoval se soudobými skladateli i s brněnskou operní scénou a v roce 1967 se přejmenoval na Kantilénu. Ta pod Sedláčkovým více než padesátiletým vedením úspěšně reprezentovala Brno na domácích i zahraničních soutěžích a stala se také stálým sborem Janáčkova divadla a později Filharmonie Brno. Kantilénou a Sedláčkovou uměleckou průpravou prošlo několik budoucích hudebníků, mimo jiné světově proslulá mezzosopranistka Magdalena Kožená. Ivan Sedláček přednášel na sbormistrovských seminářích, zasedal v soutěžních porotách a dlouho také v odborné radě informačního a poradenského střediska ARTAMA pro dětské sbory. Stal se nositelem několika cen a jako svého rádce ho ctí mladí umělci i studenti. Svým dílem zásadně přispěl ke zvýšení úrovně českého sborového zpěvu, k jeho propagaci ve světě a tím také k dobrému jménu brněnské a jihomoravské kultury.