Mgr. Iloš Crhonek - architektura a urbanismus

Mgr. Iloš Crhonek

architektura a urbanismus

Historik umění Iloš Crhonek se narodil 10. ledna 1932 v Brně. Jeho celoživotní práce výrazně přispěla ke zhodnocení významu brněnské architektury z období 20. a 30. let 20. století. Právě v tomto období dosáhla brněnská architektura světové úrovně a její poznání a propagace pomáhá významně zvyšovat mezinárodní prestiž města Brna. Iloši Crhonkovi se podařilo během dlouholetého působení v Muzeu města Brna získat do ojedinělé muzejní sbírky pozůstalosti téměř všech brněnských architektů meziválečného období. Vytvořil tak základ fondu, z něhož vychází každé bádání a poznávání zmíněné brněnské architektury. Svoji práci vykonával Iloš Crhonek v době nepříznivých politických podmínek, kdy byli představitelé meziválečné architektury umlčováni, znevažováni a perzekvováni. Jeho působení se však nezaměřovalo jen na sbírkotvornou činnost, ale také na prezentaci sbírkových fondů formou výstav, monografií a televizních dokumentů. Výsledky aktivity historika Iloše Crhonka vytvořily základ sbírky, která nemá v naší zemi obdoby a vrací české kultuře hodnoty, jež jsou projevem svobodné individuální tvořivosti.