Masarykův onkologický ústav v Brně - přírodní vědy

Masarykův onkologický ústav v Brně

přírodní vědy

Masarykův onkologický ústav v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností, jedinečný svého druhu v České republice. Na jednom místě se zde úspěšně provádí onkologická diagnostika, léčba, rehabilitace, věda a výzkum, výuka a osvěta pro širokou veřejnost. Jeho ambulancemi projde ročně 180 tisíc lidí a je tu hospitalizováno 6 tisíc pacientů.

Může se pochlubit řadou jedinečných projektů i léčebných postupů, jaké se jen na několika málo dalších pracovištích v České republice provádějí, pokud vůbec: například ozařování dětí, ozařování pomocí lineárního urychlovače, diagnostika pomocí pozitronové emisní tomografie či vyšetření digitálním mamografem. Odborníci na Žlutém kopci kladou důraz na prevenci nádorových onemocnění. Vypracovali proto na základě údajů Národního onkologického registru speciální preventivní program pro všechny věkové kategorie pacientů - jediný komplexní preventivní program v České republice. Jeho absolvování velkou měrou zaručuje absenci onkologického onemocnění. Další program s názvem Balance je opět v našich poměrech mimořádný: učí nemocné vyrovnat se s chorobou, zvládnout ji psychicky.

Masarykův onkologický ústav, jenž funguje už sedm desítek let, je znám nejen špičkovými odbornými výkony, ale i lidským přístupem lékařů i zdravotnického
personálu k pacientům.