Markus Dettenhofer, Ph.D. - mimořádný přínos městu Brnu

Markus Dettenhofer, Ph.D.

mimořádný přínos městu Brnu

Markus Dettenhofer vystudoval mikrobiologii a imunologii na University of California v Berkley a v roce 1999 získal titul Ph.D. z molekulární mikrobiologie a imunologie na Johns Hopkins University. Během své bohaté kariéry pracoval jako výzkumný pracovník na Harvard Medical School v Bostonu, McGill University v Kanadě, na Université de Strasbourg ve Francii. V Holandsku ve firmě Johnson & Johnson řídil výzkumné projekty zabývající se např. objevy protilátek a očkovacích látek proti viru způsobujícímu onemocnění dýchacích cest u dětí. Je autorem řady vědeckých publikací v renomovaných vědeckých časopisech. Od roku 2012 do roku 2020 byl zaměstnán na Masarykově univerzitě v pozici výkonného ředitele Středoevropského technologického institutu CEITEC, kam byl zvolen na základě mezinárodního výběrového řízení. Projekt vznikal s ambicí vytvořit na jižní Moravě vědecké centrum se špičkovým vybavením a elitními pracovníky. Markus Dettenhofer se tohoto nesnadného úkolu, na němž měl velký podíl zodpovědnosti, energicky ujal a tyto náročné cíle splnil. CEITEC je stále častěji spojován s pojmem „excelentní věda“ a je chápán jako špičkové pracoviště nejen v regionálním, ale i v evropském kontextu. Enormní důraz Markus kladl na zvyšování kvalitativních výkonů vědeckých pracovníků CEITECu, rozvoj studentů, a vývoj mezinárodní vědecké spolupráce. Markus Dettenhofer také usiloval o popularizaci vědy v rámci brněnské veřejnosti, například organizováním zábavně-vzdělávacích akcí. Svou vynikající vědeckou i manažerskou prací skvěle reprezentoval město Brno, a v tom je jeho hlavní přínos městu.