Marie  Plotěná - výtvarné umění a design

Marie Plotěná

výtvarné umění a design

Marie Plotěná absolvovala Střední školu uměleckých řemesel a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1992–2000 vyučovala na Střední škole uměleckých řemesel v Brně. Věnuje se kresbě, karikatuře, ilustraci, malbě, pracovala i na prostorových objektech. Od poloviny 70. let se soustředila především na kreslený humor, který v její tvorbě postupně zaujal prvořadé místo. Autorka tak reaguje na úsměvné a občas absurdní momenty všedního dne, často pracuje s mnohovýznamovostí slov, kdy svojí subtilní stylizovanou obrysovou kresbou doslovně interpretuje užívaná slovní spojení. Současně s kreslířskou produkcí se Marie Plotěná věnuje i speciální výtvarné technologii – drásaným pastelům –, které tematicky korespondují s její kreslířskou tvorbou. Její kreslený humor byl publikován v denním tisku a v časopisech u nás i v zahraničí, její osobitý styl se dlouhodobě uplatňuje i v knižní ilustraci (například v publikaci věnované biblickým příslovím). Je členkou Sdružení Q, České unie karikaturistů a mnoha dalších, i mezinárodních uskupení. Vystavuje doma i v zahraničí, účastní se mezinárodních přehlídek kresleného humoru a za svou tvorbu získala četná tuzemská i zahraniční ocenění. Přemýšlivé umění Marie Plotěné plné vtipu a lyriky tak pozitivně ovlivňuje kulturní ovzduší v Brně, v České republice i za našimi hranicemi.