Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

Marek Vácha

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

  • zásluhy o svobodu a demokracii

Marek Vácha se narodil 14. září 1966 v Brně. Je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Již jako malý ministroval v kostele sv. Tomáše v Brně, kde ministrantská skupina působila jako tajný skautský oddíl. V roce 1976 s ním začal jezdit na tábory, přičemž hned na tom prvním získal svou přezdívku Orko. Jeho zájem o přírodu ho dovedl k vystudování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor molekulární biologie a genetika. Ve své doktorské práci na Lékařské fakultě MU se zaměřil na etickou problematiku poznání lidského genomu a na genetiku chování. Od roku 1990 studoval teologii v Olomouci a se svými přáteli pořádal koedukované tábory pro žáky středních škol. Již od mládí se aktivně zapojoval do protirežimních akcí. V současné době se dlouhodobě zabývá publikováním a přednášením o etických hodnotách, svobodě a demokracii. Věnuje se mladým lidem a vede je k odvaze vystupovat ve veřejném prostoru, ke společenské odpovědnosti a angažovanosti. Ve volných chvílích píše knihy, jichž má na kontě asi tři desítky, například Radost z Boha nebo Modlitba argentinských nocí. Rovněž publikuje v řadě odborných i populárních periodik. Nejen za jeho společenské aktivity a neúnavné vzdělávání mládeže mu právem náleží Cena města Brna.