Magdalena Kožená

Magdalena Kožená - hudba

Magdalena Kožená

  • hudba

Magdalena Kožená se narodila 26. května 1973 v Brně. Svůj pěvecký talent od dětství rozvíjela jako členka sboru dětí a mládeže Kantiléna, nad nímž v roce 2013 převzala záštitu. Zpěv vystudovala na Konzervatoři Brno a v jeho studiu pak pokračovala na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Úspěšnou kariéru zahájila v roce 1995 na mezinárodní hudební soutěži W. A. Mozarta v Salcburku, kde se stala absolutní vítězkou. Její pozici jedné z nejproslulejších mezzosopranistek současnosti dokládá řada domácích i zahraničních ocenění a exkluzivní smlouva s nahrávací společností Deutsche Grammophon Gesellschaft. Pěvkyně, od roku 2003 Rytířka řádu umění a literatury Francouzské republiky, je pravidelným hostem předních světových operních i koncertních pódií, kde se věnuje především interpretaci barokní a klasicistní hudby, nevyhýbá se však ani autorům romantickým či hudbě soudobé. Mezi vrcholy její umělecké kariéry bezesporu patří vystupování v newyorské Metropolitní opeře, kde se mimo jiné představila jako Varvara v Janáčkově Káti Kabanové. Magdalena Kožená je neúnavnou propagátorkou české hudby a české kultury, stala se patronkou MHF 13 měst Concentus Moraviae, své jméno spojila s Rokem české hudby 2014 a převzala také záštitu nad IV. ročníkem celoevropského hudebního projektu České sny. Přispívá tak k dobrému jménu svého rodného města u nás i v zahraničí.