Kontrolní výbor ZMB

Předseda

  • doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

Místopředseda

  • Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Členové

  • Mgr. et Mgr. Jana Nováková
  • Bc. Matěj Hollan
  • Bc. Jakub Hruška
  • Mgr. Michal Chládek
  • Jiří Ides
  • Vít Prýgl
  • Mgr. Adam Zemek