Komise výchovy a vzdělávání Rady města Brna

Předseda

 • Radomír Vondra

Místopředseda

 • RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Členové

 • Mgr. Bc. Tomáš Anderle, MBA, LL.M.
 • Ing. Antonín Crha
 • Kristýna Černá
 • Bc. Hana Ferina
 • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
 • Mgr. René Novotný
 • Mgr. Jakub Ostrý
 • Mgr. Pavel Outrata
 • Mgr. Hana Pospíšilová
 • Ing. Martina Šťastná
 • Mgr. Matouš Vencálek