Komise územního plánování a rozvoje Rady města Brna

Předseda

 • Ing. Pavel Kříž, Ph.D.

Místopředseda

 • Ing. Jaroslav Folprecht

Členové

 • Ing. Jana Drápalová
 • Ing. Vojtěch Hanuš
 • Ing. arch. David Hoffmann
 • Ing. arch. Jakub Holas
 • MgA. Jakub Kořínek
 • Akad. arch. Tomáš Kotas
 • Mgr. Martin Maleček
 • Ing. arch. David Mikulášek
 • JUDr. Jiří Svoboda
 • Ing. arch. Eva Sychrová
 • Mgr. Břetislav Štefan