Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport

Předseda

 • Bc. Tomáš Aberl

Místopředseda

 • Mgr. René Novotný

Členové

 • Petr Bořecký
 • Ivana Fajnorová
 • Karel Cholek
 • Mgr. Vladan Krásný
 • Ing. Zdeněk Machek
 • Miroslav Mikšl
 • doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Outrata
 • Ing. Ondřej Porwisz
 • Bc. Petra Quittová
 • Mgr. Marek Viskot